Rehabilitacja Sportowa 2017-10-12T19:44:59+00:00

Project Description

Informacje o usłudze

Rehabilitacja
sportowa

Rehabilitacja sportowa ma przywrócić sportowca do poprzedniego poziomu funkcjonowania.  Głównym celem rehabilitacji sportowej po urazach jest pełny powrót do uprawianej dyscypliny sportowej w tak krótkim czasie, jak to tylko możliwe.

Etapy rehabilitacji sportowej

Etap I

Pierwszy etap zamyka się w czasie od urazu do momentu, w którym zawodnik uzyska prawie pełny i bezbolesny zakres ruchu.

Etap II

Następny okres to tzw. etap przedstartowy, w którym zawodnik swobodnie wykonuje wszystkie czynności dnia codziennego oraz rozpoczyna realizację niektórych aktywności typowych dla uprawianej dyscypliny sportowej. W tym okresie wykonuje się także ćwiczenia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności organizmu, przy czym w ich trakcie nie obciąża się uszkodzonej okolicy.

Etap III

W trzecim zaawansowanym etapie rehabilitacji rozpoczyna się realizację aktywności funkcjonalnych typowych dla danej dyscypliny.

Etap IV

W tym okresie sportowiec rozpoczyna realizację pełnych programów treningowych i bierze udział w zawodach. Ważne jest również odpowiednie dobranie ćwiczeń leczniczych oraz elementów treningu, do którego zalicza się:

  • ćwiczenia poprawiające wydolność mięśni
  • ćwiczenia gibkości
  • ćwiczenia kontroli nerwow-mięśniowej (ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji)
  • ćwiczenia funkcjonalne
  • ćwiczenia doskonalące zdolności motoryczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych
  • ćwiczenia korygujące nieprawidłowe warunki biomechaniczne
  • ćwiczenia utrzymujące sprawność układu krążeniowo-oddechowego
< Rehabilitacja

Napisz
do nas

Skorzystaj z poniższego formularza jeżeli masz pytania odnośnie świadczonych przez nas usług, lub chciałbyś umówić się na wizytę. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.